Upphandling av konsulttjänster och entreprenader

Vi har mångårig erfarenhet av upphandling av konsulttjänster och entreprenader för husbyggnad, vägar
och järnvägar.

Våra uppdragsgivare finns både inom privat- och statlig verksamhet.

Vi har stor erfarenhet av offentllig upphandling enligt LOU och LUF.« Tillbaka
  • 5