Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen (PBL)

Uppgifter som kontrollansvarig är att vi tar fram en kontrollplan tillsammans med byggherren som vi sedan skall övervaka att entreprenörer följer.

Vi hjälper byggherren att kontrollera att egenkontroller utförs, att sakkunniga utför kontroller där det krävs samt att byggnationerna inte avviker från beviljat bygglov.

Vi utför fortlöpande kontroller under byggarbeten samt vid avslutade arbeten utförs en slutkontroll för att slutbesked ska kunna erhållas från kommunen.

Vi har riksbehörighet K hos RISE
Certifikatet hittar ni här:Certifikat-2018« Tillbaka
  • 8
  • 9