Entreprenadbesiktningar

Inom såväl husbyggnad (villor, flerfamiljshus, industribyggnader, affärslokaler mm) som anläggningar (vägar, järnvägar etc) utför vi besiktningar av entreprenader enligt AB, ABT och ABS.

Vi genomför entreprenadbesiktningar av vägar och järnvägar åt Trafikverket, sjukhus åt landstinget, byggnader och anläggningar åt industriföretag samt bostäder/villor åt företag och privatpersoner.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av entreprenadbesiktningar.

Jörgen är Certifierad Entreprenadbesiktningsman genom RISE
Certifikatet hittar ni här: Certifikat_SC1025-17_C136608_2019-09-07« Tillbaka
  • 6
  • 7