Bygg- & Projektledning

Vi åtar oss uppdrag att som projekt- och byggledare leda genomförandet av byggprojekt för uppdragsgivare från idé till färdig byggnad.

Detta innebär att vi som beställarens representant och för beställarens räkning leder projektet genom dess olika faser (utredning, projektering, upphandling och byggande) mot fastställd tidplan och budget.

Vi kan även ingå som del i en projektorganisation eller utföra punktinsatser som t ex upphandling, byggledning, kontrollansvarig enligt PBL eller att utföra entreprenadbesiktningar.« Tillbaka
  • 4